Pre účely vybudovania mládežníckeho centra Košickej eparchie sme v júni 2015 dostali k dispozícii budovu bývalej základnej školy a tzv. učiteľský (kántorský) dom v obci Dvorianky. Zároveň sme od obce odkúpili i jednu menšiu budovu (tzv. telocvičňa) s rozmermi  3,5 x 14 m, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hlavnej budovy. Všetky tri stavby sú už niekoľko rokov nevyužívané a postupne sa stali neobývateľnými. Preto účelom rekonštrukcie nie je iba proporčne upraviť ich priestor pre zámery centra, ale v prvom rade ich sanovať pre možnosť celoročnej prevádzky.

Aby centrum mohlo napĺňať stanovenú víziu potrebujeme jednotlivé budovy zrekonštruovať tak, aby ponúkali:
  • ubytovanie  a sociálne zariadenia pre cca 50 ľudí (jeden autobus)
  • ubytovanie pre vedúcich a hostí
  • spoločenská miestnosť
  • stravovacia miestnosť
  • miestnosť pre animátorov
  • kaplnka
  • kancelária
  • ubytovanie pre kňaza centra s rodinou
  • priestory pre komunitný život (samostatné izby pre chlapcov a dievčatá s vlastným sociálnym zariadením, kuchynka,… )
  • sklad