o CENTRE

S heslom „… aby mladí mali domov“ ponúka Košická eparchia mladému človeku konkrétne miesto, kde môže nájsť prijatie, spoločenstvo, modlitbu, duchovnú službu, či priestor na hľadanie odpovedí. A to miesto sa nazýva Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach.

Základné informácie

Centrum pre mládež Košickej eparchie vzniklo zrekonštruovaním budovy bývalej základnej školy v obci. Aktuálne ponúka možnosť ubytovania cca 40 ľudí v troch väčších miestnostiach na poschodových posteliach. V centre sa nachádzajú sociálne zariadenia, kuchynka a dve miestnosti na spoločné stretávanie sa. V priľahlej budove je možnosť ubytovať sa v dvoch samostatných jednotkách pre dve osoby v spojených, alebo oddelených izbách s vlastnou kuchynkou a sociálnym zariadením.

Viac sa dozviete v našej galérii!

Patrón Centra: sv. apoštol Ján Teológ

Sv. Ján bol najmladším spomedzi apoštolov. Narodil sa pravdepodobne v Betsaide. Jeho otec bol rybárom, zrejme zámožnejšie situovaným, pretože zamestnával viacerých ľudí. Keď Ježiš povolal Jána a jeho brata Jakuba, oni hneď zanechali všetko a šli za ním. Ján bol jediným učeníkom, ktorý zostal s Ježišom až do poslednej chvíle jeho života tu na zemi. Jemu zveril Pán svoju Matku. Podľa tradície sa po vzkriesení Krista Ján usadil v Efeze aj s Máriou, Ježišovou Matkou. Napísal štvrté evanjelium, tri listy a Apokalypsu (Zjavenie apoštola Jána). Založil viacero prvokresťanských spoločenstiev v Malej Ázii. Ako jediný z apoštolov nezomrel mučeníckou smrťou, hoci ho raz chceli otráviť jedom naliatym do vína a na rozkaz cisára Domiciána ho hodili do suda s vriacim olejom. Avšak nič mu neuškodilo. Potom musel odísť do vyhnanstva na ostrov Patmos. Zomrel až okolo roku 100 v Efeze vo vysokom veku.

Za patróna Centra bol vybraný z niekoľkých dôvodov:
  • Je najmladší z apoštolov, a preto mladým určite rozumie
  • Ostal verný Kristovi až po kríž, čím sa stáva pre mladých veľkým vzorom vo vernosti a vytrvalosti Kristovi aj v čase ťažkostí
  • Kristus zveril svoju matku Máriu Jánovi a Jána zároveň zveril Márii. Veríme, že na jeho príhovor toto prepojenie s Bohorodičkou bude mať každý mladý
  • Chceli ho zabiť otráveným vínom i hodením do horúceho oleja, ale nič mu neuškodilo. Dnes je život mladého človeka taktiež v ohrození mnohými formami.  Preto mladí dnes, podobne ako sv. Ján, potrebujú byť chránení Božou milosťou, aby im nič neuškodilo.
  • Od Cirkvi dostal prímenie Teológ, čím ukazuje mladým, že majú byť taktiež teológmi, teda tými, ktorých život rozpráva o Bohu.

... a toto je naše CENTRUM...