Ako spoločenstvo kňazov a laikov pracujúcich s mladým človekom sme sa popri mnohých akciách a podujatiach presvedčili o pravde, že nič nemá tak pozitívnu formačnú silu ako spoločenstvo. Na základe tejto skutočnosti vznikla túžba vybudovať centrum pre mládež Košickej eparchie. Miesto, ktoré by ponúkalo viac ako iba priestory, či strechu nad hlavou. Miesto,  kde by sa mohli mladí pravidelne stretávať, rozprávať sa a vytvárať spoločenstvo medzi sebou navzájom i s Bohom.

Okrem toho Rada pre mládež Košickej eparchie organizuje ročne desiatky akcií, na ktorých sa zúčastňuje okolo 2 500 mladých. Mnohé tieto akcia sa však konajú v prenajatých priestoroch. Táto skutočnosť k túžbe pridáva i nutnú potrebu centra.

   

  Prvoradým zámerom Centra je ponúknuť miesto prijatia mladému človeku.  Z toho dôvodu bude Centrum otvorené pre všetkých, ktorí tu prídu oddýchnuť si, načerpať silu, hľadať odpovede, či spoločenstvo mladých.

  Zároveň Centrum ponúkne priestor pre konanie animátorských škôl, duchovných cvičení a iných pravidelných, či príležitostných akcií, ktoré  Rada pre mládež organizuje.

  Túžbou je, aby sa Centrum stalo aj miestom vytvorenia komunitného života mladých, ktorí by tu prišli bývať a slúžiť na dlhšie obdobie a takto prežiť istú etapu svojho života, či hľadanie životného smeru.

 

  S prihliadnutím na charakter centra, sme preň hľadali lokalitu mimo ruchu mesta, no zároveň ľahko prístupnú zo všetkých častí Košického kraja, teda územia Košickej eparchie. Z toho dôvodu nám prišla vhod ponuka zrekonštruovať pre účely centra budovu bývalej Základnej školy v obci Dvorianky. Keďže táto obec leží blízko hlavného dopravného uzla, ponúka ľahkú dostupnosť a zároveň i pokoj dediny. 

  Za duchovného patróna centra bol zvolený sv. apoštol JánTeológ, najmladší spomedzi apoštolov, neustále verný až po kríž a objaviteľovi najväčšej pravdy – Boh je láska.

  Budova bývalej základnej školy v obci Dvorianky sa nachádza na Školskej ulici  v tesnej blízkosti Gréckokatolického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Jej najstaršia časť bola postavená v roku 1904. Neskôr v medzivojnovom období k nej bola pristavená prostredná časť súčasnej budovy. Najmladšia prístavba pochádza zo 70. rokov minulého storočia.

  Budova slúžila dlhé roky pre účely vzdelávania detí a mládeže v Dvoriankach. Avšak od roku 2007 prestala plniť svoj účel a pomaly začala chátrať.

 V tesnej blízkosti hlavnej budovy je tzv. telocvičňa. Ide o budovu s rozmermi 4x10 m, ktorú chceme taktiež upraviť na ubytovanie.

  Niekoľko metrov od budovy sa nachádza aj tzv. “kantorský” dom. Ten v minulosti slúžil ako ubytovanie miestneho učiteľa a jeho rodiny. Keďže centru by mal slúžiť vyčlenený kňaz, po rekonštrukcii by mal tento dom slúžiť ako ubytovanie práve pre neho a jeho rodinu.

  Pre účely vybudovania mládežníckeho centra Košickej eparchie sme v júni 2015 dostali k dispozícii budovu bývalej základnej školy a tzv. učiteľský (kántorský) dom v obci Dvorianky. Zároveň sme od obce odkúpili i jednu menšiu budovu (tzv. telocvičňa) s rozmermi  3,5 x 14 m, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hlavnej budovy. Všetky tri stavby sú už niekoľko rokov nevyužívané a postupne sa stali neobývateľnými. Preto účelom rekonštrukcie nie je iba proporčne upraviť ich priestor pre zámery centra, ale v prvom rade ich sanovať pre možnosť celoročnej prevádzky.

Aby centrum mohlo napĺňať stanovenú víziu potrebujeme jednotlivé budovy zrekonštruovať tak, aby ponúkali:
 • ubytovanie  a sociálne zariadenia pre cca 50 ľudí (jeden autobus)
 • ubytovanie pre vedúcich a hostí
 • spoločenská miestnosť
 • stravovacia miestnosť
 • miestnosť pre animátorov
 • kaplnka
 • kancelária
 • ubytovanie pre kňaza centra s rodinou
 • priestory pre komunitný život (samostatné izby pre chlapcov a dievčatá s vlastným sociálnym zariadením, kuchynka,… )
 • sklad

Hlavná budova

Budova bývalej základnej školy v obci Dvorianky sa nachádza na Školskej ulici v tesnej blízkosti Gréckokatolického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Jej najstaršia časť bola postavená v roku 1904. V medzivojnovom období bola budova rozšírená prístavbou. Najmladšia časť budovy pochádza z o 70 rokov minulého storočia. V súčastnej podobe ide o jednopodlažný objekt, ne-podpivničený s rozlohou 240 m2, ktorý je zložený z troch väčších a jednej menšej miestnosti. Najstaršia časť budovy má múry postavené z kameňa. Stredná a najmladšia časť je postavená z tehál a kvádra. Strecha budovy je sedlová potiahnutá plechovou krytinou.

Priľahlá budova

V tesnej blízkosti hlavnej budovy sa nachádza menšia stavba s rozmermi 3, 5 x 14 m. Tá v minulosti slúžila ako telocvičňa a takýto názov nesie až po dnes. Je to jednopodlažná nepodpivničená stavba s rovnou strechou. Múry budovy sú z tehál. Jej technický stav je dobrý, bez väčších puklín, či poškodení.

Učiteľský dom

Oproti chrámu stojí štvorizbový dom, ktorý v minulosti slúžil pre bývanie učiteľa v obci s jeho rodinou. Pôdorys domu je štvorcový s rozlohou 70m2. Dom je jednopodlažný. Múry domu sú z kameňa, tehál a kvádra. Pre nekvalitné odizolovanie základov, múry domu ťahajú vlhkosť. To sa podpísalo aj na nedostatočný technický stav. Dom má pôvodné okná, dvere, elektrifikáciu, kúrenie a vodovod.

  Od júna 2015, kedy boli spomínané budovy vyčlenené pre účely centra do septembra, prebiehali analýzy a  skúmania technického stavu budov a vytýčenie jednotlivých krokov rekonštrukcie.

  Keďže mnohé akcie Rady pre mládež prebiehajú v prenajatých priestoroch, ako prvý krok sa určila sanácia a obnova interiéru hlavnej budovy, a tak vytvorenie vlastných priestorov pre spomínané akcie. Následne je naplánovaná sanácia poškodených základov, zateplenie budovy a sanácia strechy. Pri prvom kroku sa proporčne budova nebude nijako upravovať. Iba interiér sa prispôsobí potrebám centra.

1. etapa: Rekonštrukcia hlavnej budovy
 • sanácia poškodených základov budovy
 • pripojenie budovy k všetkým druhom energií (voda, plyn elektrina)
 • nové elektrické rozvody nové rozvody vody a kúrenia nové plynové rozvody
 • sanácia a obnova stien, podláh a stropov
 • výmena okien a dverí
 • vybudovnie sociálnych zariadení, spacích častí, prednáškovej miestnosti a kuchynky
 • pribudovanie vstupného vchodu do budovy
 • zateplenie budovy sanácia a vymaľovanie strechy

Ako  druhý krok je vytýčená úprava priľahlej budovy s vytvorením dvoch izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami.

2. etapa: Rekonštrukcia priľahlej budovy
 • pripojenie budovy k všetkým druhom energií (voda, plyn elektrina)
 • nové elektrické rozvody nové rozvody vody a kúrenia
 • nové plynové rozvody sanácia a obnova stien, podláh a stropov
 • vymurovanie a zasadenie okien a dverí
 • vybudovanie dvoch spacích častí so sociálnym zariadením
 • vymurovanie vstupného vchodu
 • zateplenie budovy
 • vybudovanie novej strechy

  Mladým centra bude slúžiť kňaz vyčlenený pre túto službu. Preto v treťom kroku je naplánovaná rekonštrukcia „učiteľského“ domu pre ubytovanie kňaza s jeho rodinou.

3. etapa: Rekonštrukcia ‚učiteľského‘ domu

Keďže technický stav domu je v havarijnom stave, aktuálne prebiehajú analýzy o tom, či v tomto kroku budeme dom kompletne rekonštruovať, alebo ho zbúrame a na jeho mieste postavíme nový, 4-izbový dom.

 Ako záverečný krok sa určila rekonštrukcia podkrovia hlavnej budovy s vytvorením nových ubytovacích priestorov a tiež pre komunitný spôsob života Taktiež je v tomto kroku zahrnuté aj rozšírenie budovy o nové prednáškové i oddychové miestnosti, kanceláriu a kaplnku centra.

4. etapa: Rekonštrukcia podkrovia hlavnej budovy
 • pribudovanie dvoch nových miestností k pôvodnej stavbe
 • zhodenie starej strechy
 • vybudovanie novej deky
 • vytiahnutie múrov strechy
 • nový krov
 • nová krytina
 • vsadenie strešných okien
 • vybudovanie spacích častí
 • vybudovanie sociálnych zariadení
 • vybudovanie dvoch samostatných izieb so sociálnym zariadením pre komunitný život
 • vytvorenie kaplnky vytvorenie kancelárie vytvorenie oddychovej miestnosti

1. ETAPA 49 200 EUR

Ústredné kúrenie 4 600 €
Sanita 3 600 €
Obklady a dlažby 3 000 €
Sanácia základov a poškodenej miestnosti 3 800 €
Zateplenie budovy 9 000 €
Oprava strechy 2 000 €
Zariadenie Centra 2 100 €
Elektrifikácia 2 300 €
Murárske práce v interiéri 11 600 €
Laminatová podlaha 180 m2, podložka, lišty, rohovky 1 800 €
Vymaľovanie budovy 2 500 €
Stavebný materiál (tvárnice, lepidlo, betonové preklady,…) 1 800 €
Výkop kanála na odpad a vodu 100 €
Materiál na odpad a vodu + práca 1 000 €

2. ETAPA 36 000 EUR

Architektúra 26 000 €
Elektroinštalácia 1800 €
Ústredne kúrenie 4 200 €
Zdravotechnika (toalety, umývadla, sprchovacie kúty…) 4 500€ 

3. ETAPA 70 000 EUR
Predpokladaná cena výstavby 4. izbového rodinného domu 70 000 €
4. ETAPA 70 000 EUR
Predpokladaná cena výstavby podkrovia hlavnej budovy 70 000€

Kontakt:

Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie
Lukáš Vojčík, predseda OZ. Aetos
Štefánia Čepová, koordinátor laikov

Mail: kpm@aetos.sk

 
Pomôžte nám zrealizovať myšlienku vybudovania mládežníckeho centra. Pomôžte mladým, pomôžte generácii, ktorá môže zmeniť svet!!!

Od roku 1997 vyprodukovala Rada pre mládež Košickej eparchie veľké množstvo akcií  a ponúkla mladým mnoho zážitkov.  Hoci do každého podujatia sa usiluje dať všetko, predsa ostáva pravdou, že pri formovaní mladého človeka ponúknuť iba zážitok nestačí

Preto chceme sprostredkovať mladým viac ako zážitok. Chceme im ponúknuť niečo, čo má silu vytrvať, formovať, budovať. Chceme im darovať spoločenstvo

Z toho dôvodu sme sa v roku 2015 pustili do výstavby Centra pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Jeho výstavba je plne závislá od finančných darov. Preto sa aj touto cestou chceme obrátiť na vás s prosbou o pomoc. 


Celkový odhadovaný rozpočet výstavby centra je približne 200 000 eur. Ten je v jednotlivých etapách rozdelený na štyri časti. Jednotlivé rozpočty štyroch etáp, nájdete n časti „O rekonštrukcii“.

   Ak chcete finančne podporiť výstavbu Centra pre mladých Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, môžete nám váš dar poslať bankovým prevodom:

Finančný dar

číslo účtu: SK2102000000003293373057

variabilný symbol: 16811

Ďakujeme!

 Sme presvedčení, že ak Centrum má napĺňať svoje poslanie, musí na ňom spočívať Božie požehnanie. Bez neho dokonca ani nikdy neuzrie svetlo sveta.   Preto v prvom rade chceme zvolávať Božiu milosť na Centrum.

   V tomto duchovnom boji sa k nám môžete okrem vašich osobných modlitieb, či pôstov pridať aj skrze nasledujúcu modlitbu

Modlitba za výstavbu Centra

Pane, všemohúci Bože, ktorý si nebesia stvoril svojou múdrosťou a zem upevnil na jej základoch, ty si Tvorca a Pán všetkých vecí. Zhliadni láskavo na dielo výstavby Mládežníckeho centra Košickej eparchie svätého Jána Teológa. Jeho základy postav na skale. Vybuduj ho pevne podľa zásad svojho božského evanjelia, aby ho ani búrka nezvalila, ani voda nepodmyla. Pomôž ho rýchlo a šťastne dokončiť. Na príhovor svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa ho učiň pre všetkých, čo doň budú prichádzať, miestom pokoja, radosti a vnútorného obrátenia. Všetkých dobrodincov chráň od každého nešťastia a navštív ich svojím požehnaním. Lebo tvoja je moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 


 V rámci Veľkého pôstu sme sa rozhodli pustiť do veľkého kroku:

Nájsť 1 000 ochotných ľudí, darovať jednorázovo 20 € na výstavbu Centra pre mládež Košickej eparchie. Uvedomujeme, že je to na jednej strane odvážne, no veríme, že aj v tomto sa Boh oslávi.

Ak ste ochotní zapojiť sa do tohto projektu, váš finančný dar vo výške 20 € nám pošlite na číslo účtu: SK2102000000003293373057 s variabilným symbolom: 1 000.

Ďakujeme!

S požehnaním vladyku Milana Chautura chceme navštíviť aj farnosti našej eparchie s možnosťou vykonať zbierku na výstavbu Centra pre mládež Košickej eparchie.

Veríme, že i týmto spôsobom spôsobom sa nám podarí premeniť sen o Centre na realitu.

Kde sme už boli a kde sa chystáme vás budeme informovať

Chystané zbierky

Farnosť Trebišov.   5. marec 2017


A takto nám to ide

[goo-pie-chart data=“vyzbierané=260, zostáva=740″ colors=“#800000, #ff5c5c“ data-name=“Darcovia“ data-amount=“Celkom“]