Pomôžte nám zrealizovať myšlienku vybudovania mládežníckeho centra. Pomôžte mladým, pomôžte generácii, ktorá môže zmeniť svet!!!

Od roku 1997 vyprodukovala Rada pre mládež Košickej eparchie veľké množstvo akcií  a ponúkla mladým mnoho zážitkov.  Hoci do každého podujatia sa usiluje dať všetko, predsa ostáva pravdou, že pri formovaní mladého človeka ponúknuť iba zážitok nestačí

Preto chceme sprostredkovať mladým viac ako zážitok. Chceme im ponúknuť niečo, čo má silu vytrvať, formovať, budovať. Chceme im darovať spoločenstvo

Z toho dôvodu sme sa v roku 2015 pustili do výstavby Centra pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Jeho výstavba je plne závislá od finančných darov. Preto sa aj touto cestou chceme obrátiť na vás s prosbou o pomoc. 


Celkový odhadovaný rozpočet výstavby centra je približne 200 000 eur. Ten je v jednotlivých etapách rozdelený na štyri časti. Jednotlivé rozpočty štyroch etáp, nájdete n časti "O rekonštrukcii".

   Ak chcete finančne podporiť výstavbu Centra pre mladých Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, môžete nám váš dar poslať bankovým prevodom:

Finančný dar

číslo účtu: SK2102000000003293373057

variabilný symbol: 16811

Ďakujeme!

 Sme presvedčení, že ak Centrum má napĺňať svoje poslanie, musí na ňom spočívať Božie požehnanie. Bez neho dokonca ani nikdy neuzrie svetlo sveta.   Preto v prvom rade chceme zvolávať Božiu milosť na Centrum.

   V tomto duchovnom boji sa k nám môžete okrem vašich osobných modlitieb, či pôstov pridať aj skrze nasledujúcu modlitbu

Modlitba za výstavbu Centra

Pane, všemohúci Bože, ktorý si nebesia stvoril svojou múdrosťou a zem upevnil na jej základoch, ty si Tvorca a Pán všetkých vecí. Zhliadni láskavo na dielo výstavby Mládežníckeho centra Košickej eparchie svätého Jána Teológa. Jeho základy postav na skale. Vybuduj ho pevne podľa zásad svojho božského evanjelia, aby ho ani búrka nezvalila, ani voda nepodmyla. Pomôž ho rýchlo a šťastne dokončiť. Na príhovor svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa ho učiň pre všetkých, čo doň budú prichádzať, miestom pokoja, radosti a vnútorného obrátenia. Všetkých dobrodincov chráň od každého nešťastia a navštív ich svojím požehnaním. Lebo tvoja je moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 


 V rámci Veľkého pôstu sme sa rozhodli pustiť do veľkého kroku:

Nájsť 1 000 ochotných ľudí, darovať jednorázovo 20 € na výstavbu Centra pre mládež Košickej eparchie. Uvedomujeme, že je to na jednej strane odvážne, no veríme, že aj v tomto sa Boh oslávi.

Ak ste ochotní zapojiť sa do tohto projektu, váš finančný dar vo výške 20 € nám pošlite na číslo účtu: SK2102000000003293373057 s variabilným symbolom: 1 000.

Ďakujeme!

S požehnaním vladyku Milana Chautura chceme navštíviť aj farnosti našej eparchie s možnosťou vykonať zbierku na výstavbu Centra pre mládež Košickej eparchie.

Veríme, že i týmto spôsobom spôsobom sa nám podarí premeniť sen o Centre na realitu.

Kde sme už boli a kde sa chystáme vás budeme informovať

Chystané zbierky

Farnosť Trebišov.   5. marec 2017


A takto nám to ide

DarcoviaCelkom( % )

zostáva

74074%

vyzbierané

26026%