Od júna 2015, kedy boli spomínané budovy vyčlenené pre účely centra do septembra, prebiehali analýzy a  skúmania technického stavu budov a vytýčenie jednotlivých krokov rekonštrukcie.

  Keďže mnohé akcie Rady pre mládež prebiehajú v prenajatých priestoroch, ako prvý krok sa určila sanácia a obnova interiéru hlavnej budovy, a tak vytvorenie vlastných priestorov pre spomínané akcie. Následne je naplánovaná sanácia poškodených základov, zateplenie budovy a sanácia strechy. Pri prvom kroku sa proporčne budova nebude nijako upravovať. Iba interiér sa prispôsobí potrebám centra.

1. etapa: Rekonštrukcia hlavnej budovy
 • sanácia poškodených základov budovy
 • pripojenie budovy k všetkým druhom energií (voda, plyn elektrina)
 • nové elektrické rozvody nové rozvody vody a kúrenia nové plynové rozvody
 • sanácia a obnova stien, podláh a stropov
 • výmena okien a dverí
 • vybudovnie sociálnych zariadení, spacích častí, prednáškovej miestnosti a kuchynky
 • pribudovanie vstupného vchodu do budovy
 • zateplenie budovy sanácia a vymaľovanie strechy

Ako  druhý krok je vytýčená úprava priľahlej budovy s vytvorením dvoch izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami.

2. etapa: Rekonštrukcia priľahlej budovy
 • pripojenie budovy k všetkým druhom energií (voda, plyn elektrina)
 • nové elektrické rozvody nové rozvody vody a kúrenia
 • nové plynové rozvody sanácia a obnova stien, podláh a stropov
 • vymurovanie a zasadenie okien a dverí
 • vybudovanie dvoch spacích častí so sociálnym zariadením
 • vymurovanie vstupného vchodu
 • zateplenie budovy
 • vybudovanie novej strechy

  Mladým centra bude slúžiť kňaz vyčlenený pre túto službu. Preto v treťom kroku je naplánovaná rekonštrukcia „učiteľského“ domu pre ubytovanie kňaza s jeho rodinou.

3. etapa: Rekonštrukcia ‚učiteľského‘ domu

Keďže technický stav domu je v havarijnom stave, aktuálne prebiehajú analýzy o tom, či v tomto kroku budeme dom kompletne rekonštruovať, alebo ho zbúrame a na jeho mieste postavíme nový, 4-izbový dom.

 Ako záverečný krok sa určila rekonštrukcia podkrovia hlavnej budovy s vytvorením nových ubytovacích priestorov a tiež pre komunitný spôsob života Taktiež je v tomto kroku zahrnuté aj rozšírenie budovy o nové prednáškové i oddychové miestnosti, kanceláriu a kaplnku centra.

4. etapa: Rekonštrukcia podkrovia hlavnej budovy
 • pribudovanie dvoch nových miestností k pôvodnej stavbe
 • zhodenie starej strechy
 • vybudovanie novej deky
 • vytiahnutie múrov strechy
 • nový krov
 • nová krytina
 • vsadenie strešných okien
 • vybudovanie spacích častí
 • vybudovanie sociálnych zariadení
 • vybudovanie dvoch samostatných izieb so sociálnym zariadením pre komunitný život
 • vytvorenie kaplnky vytvorenie kancelárie vytvorenie oddychovej miestnosti