Ako spoločenstvo kňazov a laikov pracujúcich s mladým človekom sme sa popri mnohých akciách a podujatiach presvedčili o pravde, že nič nemá tak pozitívnu formačnú silu ako spoločenstvo. Na základe tejto skutočnosti vznikla túžba vybudovať centrum pre mládež Košickej eparchie. Miesto, ktoré by ponúkalo viac ako iba priestory, či strechu nad hlavou. Miesto,  kde by sa mohli mladí pravidelne stretávať, rozprávať sa a vytvárať spoločenstvo medzi sebou navzájom i s Bohom.

Okrem toho Rada pre mládež Košickej eparchie organizuje ročne desiatky akcií, na ktorých sa zúčastňuje okolo 2 500 mladých. Mnohé tieto akcia sa však konajú v prenajatých priestoroch. Táto skutočnosť k túžbe pridáva i nutnú potrebu centra.

   

  Prvoradým zámerom Centra je ponúknuť miesto prijatia mladému človeku.  Z toho dôvodu bude Centrum otvorené pre všetkých, ktorí tu prídu oddýchnuť si, načerpať silu, hľadať odpovede, či spoločenstvo mladých.

  Zároveň Centrum ponúkne priestor pre konanie animátorských škôl, duchovných cvičení a iných pravidelných, či príležitostných akcií, ktoré  Rada pre mládež organizuje.

  Túžbou je, aby sa Centrum stalo aj miestom vytvorenia komunitného života mladých, ktorí by tu prišli bývať a slúžiť na dlhšie obdobie a takto prežiť istú etapu svojho života, či hľadanie životného smeru.

 

  S prihliadnutím na charakter centra, sme preň hľadali lokalitu mimo ruchu mesta, no zároveň ľahko prístupnú zo všetkých častí Košického kraja, teda územia Košickej eparchie. Z toho dôvodu nám prišla vhod ponuka zrekonštruovať pre účely centra budovu bývalej Základnej školy v obci Dvorianky. Keďže táto obec leží blízko hlavného dopravného uzla, ponúka ľahkú dostupnosť a zároveň i pokoj dediny. 

  Za duchovného patróna centra bol zvolený sv. apoštol JánTeológ, najmladší spomedzi apoštolov, neustále verný až po kríž a objaviteľovi najväčšej pravdy – Boh je láska.

  Budova bývalej základnej školy v obci Dvorianky sa nachádza na Školskej ulici  v tesnej blízkosti Gréckokatolického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Jej najstaršia časť bola postavená v roku 1904. Neskôr v medzivojnovom období k nej bola pristavená prostredná časť súčasnej budovy. Najmladšia prístavba pochádza zo 70. rokov minulého storočia.

  Budova slúžila dlhé roky pre účely vzdelávania detí a mládeže v Dvoriankach. Avšak od roku 2007 prestala plniť svoj účel a pomaly začala chátrať.

 V tesnej blízkosti hlavnej budovy je tzv. telocvičňa. Ide o budovu s rozmermi 4×10 m, ktorú chceme taktiež upraviť na ubytovanie.

  Niekoľko metrov od budovy sa nachádza aj tzv. “kantorský” dom. Ten v minulosti slúžil ako ubytovanie miestneho učiteľa a jeho rodiny. Keďže centru by mal slúžiť vyčlenený kňaz, po rekonštrukcii by mal tento dom slúžiť ako ubytovanie práve pre neho a jeho rodinu.